Behandlinger

Private attester

Mulighedserklæring600 kr
Invalideskilt600 kr
Kørekortsattest600 kr

Rejsevaccinationer

Vaccination: Der henvises til vaccinationsklinikkerne.

Rådgivning i forbindelse med vaccination eller rejser opkræves et konsultationshonorar på kr. 500,00