Behandlinger

Private attester

Mulighedserklæring500 kr
Invalideskilt500 kr
Kørekortsattest500 kr

Rejsevaccinationer

Vaccination: Der henvises til vaccinationsklinikkerne.

Rådgivning i forbindelse med vaccination eller rejser opkræves et konsultationshonorar på kr. 500,00